Sociaal Zekerheids recht en civiel recht algemeen

Naast de specialisaties die reeds op deze site genoemd zijn, kan ik u ook bijstaan als uw uitkering door de Sociale Dienst of het UWV niet wordt verstrekt, wordt gekort, beƫindigd of teruggevorderd. Op het gebied van Sociaal Zekerheidsrecht ben ik als specialist bij de Raad voor Rechtsbijstand geregistreerd.

Ten slotte houd ik mij ook bezig met het civiele recht in het algemeen. Hierbij moet u denken aan het innen van of u zelf verweren tegen een vordering. Deze vordering kan uit een contract dat u heeft gesloten, voortvloeien, doch ook kan sprake zijn van een onrechtmatige daad waarmee schade is toegebracht. In voornoemd rechtsgebied heb ik eveneens ruime ervaring.