Werkwijze

Mw. Mr. H.H.R. Bruggeman voert haar beroep als advocaat zelfstandig uit onder de naam Bruggeman Advocatuur. Bruggeman Advocatuur is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder KvK nummer 73291625. Mw. Mr. H.H.R. Bruggeman gaat met betrekking tot de juridische dienstverlening de verplichting met de cliƫnt aan.

Mw. Mw. H.H.R. Bruggeman is aangesloten bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Iedere aansprakelijkheid bij de verstrekte opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. De beperking geldt behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Het bovenstaande geldt tevens voor al diegenen die in loondienst bij Bruggeman Advocatuur zijn of diegenen die anderszins voor haar werkzaam zijn en is ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. Iedere opdracht zal afzonderlijk worden bevestigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door mw. Mr. H.H.R. Bruggeman is aanvaard en schriftelijk is bevestigd. De overeenkomst wordt gesloten met de (praktijk van de) mw. Mr. H.H.R. Bruggeman. De overeenkomst eindigt tussentijds slechts door een schriftelijke mededeling.

Bij langdurige afwezigheid van mw. Mr. H.H.R. Bruggeman worden haar zaken waargenomen door een waarnemend advocaat buiten kantoor. Met de waarnemend advocaat buiten kantoor wordt door haar in dat geval een waarnemingsovereenkomst gesloten.

Bruggeman Advocatuur beschikt niet over een derdengeldenrekening.